Novinky

MYSLIVECKÁ VYCHÁZKA

21. 8. 2019

 

POZVÁNKA DO OUCMANIC

10. 6. 2017

Přijďte se na nás podívat - přesný program akce naleznete zde.

 

 

POZVÁNKA DO KOCLÍŘOVA

1. 6. 2017

 

DĚKOVNÝ DOPIS OD HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

17. 5. 2017

Dostali jsme poděkování od hejtmana našeho kraje p. Martina Netolického. Víte za co to bylo? Potěšte se s námi :)

 

SLAVNOSTNÍ VEČER VE VÝCHODOČESKÉM DIVADLE – 4. května 2017

15. 5. 2017

Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převzali nejvyšší krajská ocenění laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku odhlasovali zastupitelé Pardubického kraje čtyři Ceny Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Program tvořený z jednotlivých medailonků doprovodila regionální umělecká uskupení – Banda di Feste z Konzervatoře Pardubice, dechový orchestr Řetůvanka a pěvecký sbor KOS z Pedagogické školy Litomyšl, který byl jedním z letošních oceněných. Fotografie z akce jsou vloženy ve fotogalerii.

Koncert dechové hudby Řetůvanka MAMINKÁM K SVÁTKU – 14. května 2017

10. 5. 2017

ŘETŮVANKA JAKO ABSOLUTNÍ VÍTĚZ XI. WRZESIŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH!

13. 9. 2016

Dechová hudba Řetůvanka se na pozvání polských pořadatelů zúčastnila ve dnech 26.8. – 28.8.2016 jako jediný zástupce České republiky 11. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v polském městě Września a to v počtu 40 muzikantů za doprovodu 12 mažoretek z Lačnova u Svitav.

Náročný dvoudenní soutěžní program se skládal z hodnocení provedení promenádních pochodů jednotlivých orchestrů a z třicetiminutového koncertního programu, kde se každá hudba představila s vlastním soutěžním repertoárem a povinnou skladbou. Festivalu se zúčastnilo celkem 7 velkých dechových orchestrů z Polska, Maďarska, Ukrajiny a Čech.

Dechová hudba Řetůvanka byla vyhodnocena jako absolutní vítěz s nejvyšším oceněním Grand Prix. Orchestr zaujal hodnotící porotu především bezkonkurenčně nejlepším výkonem v pochodu a předvedením koncertního programu, který byl velice odlišný od ostatních kapel a to hlavně svou pestrostí hudebních žánrů.

Poděkování patří Pardubickému kraji, městu Česká Třebová, obci Řetůvka a obci Pustina za jejich finanční příspěvky a dále všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a samotné realizaci tohoto zájezdu.

 

DECHOVÁ HUDBA ŘETŮVANKA SLAVILA 10 LET

30.8.2016

V sobotu 20.8.2016 pořádala obec Řetůvka ve spolupráci s DH Řetůvankou „Setkání dechových hudeb“. Tato akce se uskutečnila jako oslava desátého výročí od založení dechové hudby Řetůvanky. Pozvání k vystoupení přijali DH Dolní Dobrouč, moravská krojovaná DH Krumsíňanka a mažoretky z Lačnova u Svitav. Celým odpolednem všechny přítomné skvěle provázel pan Jindřich Solovský.

Jako hosté přijeli Řetůvance pogratulovat senátor Ing. Petr Šilar, pan Josef Jiskra, hudební skladatel žijící v Německu a vedení obce Pustina. Každá hudba vystoupila před zcela zaplněným areálem kulturního domu s hodinovým koncertem, v přestávkách se představily se svými pódiovými skladbami mažoretky, které byly ozdobou celého odpoledne.

Na závěr vystoupení Řetůvanky pogratulovala paní starostka všem muzikantům k jejich výročí, poděkovala jim za vzornou reprezentaci obce a předala jim dárek, který ke každým narozeninám patří - krásný dort.

Velký dík zaslouží všichni muzikanti za vynikající hudební výkon a vytvoření pohodové atmosféry celého odpoledne, zvukař za perfektní ozvučení, zástupci DH Řetůvanky, zastupitelé obce, jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci obce a dobrovolníci z řad občanů, kteří se podíleli na přípravách a vlastní organizaci celé akce.

Sponzoři a partnerská města


Dlouhá Třebová

Pustina

Řetůvka

Česká Třebová

Pardubický kraj